Curs

Article Icon

Cafeneaua Juridica – Protectia Datelor cu Caracter Personal in activitatea avocatilor

2018-04-28 Timisoara

In data de 28 aprilie 2018 a avut loc prima editie a “Cafenelei Juridice“, o serie de evenimente profesionale organizate de Baroul Timis, in parteneriat cu Editura Universul Juridic. Aceasta din urma a fost reprezentata prin Nicolae Cirstea.

Manifestarea a avut loc la Cafeneaua BiblioTech Cafe din Timisoara, la eveniment participand peste 70 de avocati din Baroul Timis.

Prelegerile au fost sustinute de av. Elena GRECU, Managing Partner Grecu & Asociatii Bucuresti, Membru fondator al “Asociatiei pentru bune practici GDPR” si, respectiv, de Florin GHINEA, IBM Data Security and Privacy Consultant, prezenta distinsilor invitati la Timisoara datorandu-se partenerului Universul Juridic.

S-a discutat pe larg despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum si despre Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. S-a discutat de asemenea, despre proiectul de modificare a legislatiei nationale, in vederea adaptarii ei la noile cerinte comunitare.

Regimul juridic al protectiei datelor cu caracter personal a fost abordat de Doamna Avocat Elena Grecu dintr-o dubla perspectiva si anume, prin analiza obligatiilor ce revin formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si a obligatiilor care revin clientilor, operatori in acceptiunea noilor reglementari.

De asemenea, Florin Ghinea a oferit celor prezenti o viziune tehnica detaliata asupra protectiei datelor cu caracter personal, prelegerea generand multiple dezbateri foarte interesante.

Reusita evenimentului a fost asigurata de calitatea prelegerilor, a dezbaterilor, de prezenta invitatilor – av. Elena Grecu, Florin Ghinea – precum si de participarea avocatilor din Baroul Timis, multumindu-le tuturor pentru participare si pentru eforturile depuse.

Tema abordata

  • Protectia Datelor cu Caracter Personal in activitatea avocatilor;
  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR);
  • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.