Articol

Article Icon

Consimtamantul salariatului, necesar pentru programarea acestuia la vaccinare de catre angajator

2021-03-12 08:12:17 ["admin"]

In ultima perioada, in contextul epidemiologic actual, s-a observat o aplecare din ce in ce mai intalnita spre tehnologie, mai ales in randul institutiilor statului, care au „imbratisat” digitalizarea si au facilitat, astfel, transmiterea de date, care a fost transferata intr-o mare masura in mediul electronic.

Aceasta predilectie spre digitalizare este intalnita si in contextul programarii la vaccinare, prin implementarea posibilitatii angajatorilor de a-si programa salariatii pentru vaccinare prin intermediul platformei online  www.vaccinare-covid.gov.ro. Aceasta noua atributie a angajatorilor nu este lipsita de consecinte, intrucat acestia trebuie sa fie constienti asupra faptului ca prelucreaza o serie de date apartinand angajatilor in scopul programarii lor la vaccinare, prelucrare care trebuie sa aiba la baza un temei legal prevazut de normativele in materia protectiei datelor personale. Referitor la acest temei au aparut diverse opinii care s-au conturat fie in jurul necesitatii informarii prealabile a angajatilor cu privire la prelucrarea datelor lor in contextul programarii la vaccinare, fie in jurul ideii ca la baza acestei prelucrari trebuie sa se afle interesul legitim al angajatorului sau chiar o obligatie legala a acestuia.

Cu privire la temeiul in baza caruia aceasta prelucrare de date se poate efectua, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a adoptat o pozitie oficiala potrivit careia un angajator care doreste sa isi programeze salariatii la vaccinare este obligat sa obtina in prealabil acordul angajatilor cu privire la prelucrarea datelor acestora in acest scop.  Astfel, angajatilor care doresc sa fie programati la vaccinare li se va inainta un formular de consimtamant, prin intermediul caruia acestia vor fi informati cu privire la: identitatea operatorului (a angajatorului) care le prelucreaza datele, scopul prelucrarii si categoriile de date astfel prelucrate, durata prelucrarii si categoriile de destinatari ai datelor, temeiul legal al prelucrarii, precum si drepturile pe care salariatii le detin in calitate de persoane vizate in raport cu angajatorul, ca operator de date cu caracter personal.

ANSPDCP s-a pronuntat in sensul in care, in contextul in care angajatorul prelucreaza o serie de date cu caracter special, si anume datele de sanatate ale angajatilor sai, obtinerea consimtamantului prealabil al acestora referitor la prelucrarea datelor lor in scopul programarii la vaccinare este imperioasa, potrivit art. 9, alin. (2), lit. a) din GDPR[1]. Autoritatea arata si faptul ca, in cazul in care nu ne aflam in situatia prelucrarii de date de sanatate, vor deveni aplicabile dispozitiile art. 6, alin. (1), lit. a) din GDPR potrivit carora prelucrarea de date este legala daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

In ceea ce priveste consimtamantul acordat, ANSPDCP atrage atentia asupra faptului ca acesta trebuie sa fie: liber, specific, informat si lipsit de ambiguitate, astfel cum este prevazut in GDPR. In ceea ce priveste consimtamantul informat, Autoritatea precizeaza ca operatorul trebuie sa intreprinda ”masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 din GDPR si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 din Regulament, referitoare la prelucrare, intr-o formă concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, in special pentru orice informatii adresate in mod specific unui copil. Informatiile se furnizeaza in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. In cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizata sunt colectate de la aceasta ( în speta, angajatul), art. 13 din GDPR prevede ca operatorul (in speta, angajatorul), in momentul obtinerii datelor cu caracter personal, furnizeaza persoanei vizate o serie de informatii inclusiv cu privire la scopul si temeiul juridic al prelucrarii, precum si la destinatarii datelor.” Aceasta informare poate lua forma fie a unui formular de consimtamant detaliat, pe care salariatul il va semna in contextul programarii acestuia la vaccinare, fie a unei note de informare, anexata formularului de consimtamant.

In concluzie, prelucrarea datelor angajatilor in contextul programarii acestora la vaccinare de catre angajator necesita o atentie deosebita, respectiv o informare detaliata prealabila a persoanei vizate in cauza (i.e. a angajatului) si obtinerea consimtamantului acesteia pentru prelucrarea datelor sale in acest scop.

                                                                                                                                                                                                Av. Mihaela Bălău

 

 


[1]  Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).